2015 VOL 1, ISSUE 2


Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies

2015, Vol 1, Issue 2

ISSN: 2149 – 0996

Field: Accounting, Finance, Auditing Studies

Type: Peer-Reviewed Journal

Publishing Period: Quarterly In Year


Cover Page                                Contents                                Editorial Board


Hilmi KIRLIOĞLU, Saadet ÖZTAŞ
Türkiye’de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi
(Financial Leasing Transactions and Accounting in Turkey)

 Abstract  Full Text

Ayşe Gül ÖZERALP ZEREN, Filiz KONUK, Feyyaz ZEREN
Ülke Borsaları Arasında Portföy Çeşitlendirmesi:
Türkiye ile Beş OECD Ülkesi Arasındaki İlişkinin Analizi
(The Portfolio Diversification between Stock Exchanges:
Analyzing Relationship between Turkey and Five OECD Countries)

 Abstract  Full Text

Meral Erol FİDAN, Ümmühan ASLAN, Şerife SUBAŞI
Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri
(The Opinion of Undergraduate Students on Technology Used in Accounting Classes)

 Abstract  Full Text

Ahmet Selçuk DİZKIRICI, Ahmet GÖKGÖZ
Evaluating The Financial Performances Of The Banks Listed On Istanbul Stock
Exchange Banks Index By Data Envelopment Analysis And Malmquist Index
(Borsa İstanbul Banka Endeksine Kote İşletmelerin Finansal Performanslarının Veri
Zarflama Analizi ve Malmquist Endeksine Göre Değerlendirilmesi)

 Abstract  Full Text

Eser YEŞİLDAĞ, Ercan ÖZEN
Uşak İlindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını
Etkileyen Demografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi
(The Profile of Stock Investors in Uşak and Analysis of Demographic and
Socio-Economic Factors Affecting Investment Decisions)

 Abstract  Full Text

Nazire GÖLEÇ
Uluslararası Finansta İnovasyon Örneği Olarak Banka Ödeme Yükümlülüğü(BPO)
(Bank Payment Obligation (BPO) As an Example of Innovation in International Finance)

 Abstract  Full Text

Creative Commons License
JAFAS is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Check Also

2022 VOL 8, ISSUE 4

Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies 2022, Vol 8, Issue 4 ISSN: 2149 – …