2016 VOL 2, ISSUE 3


Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies

2016, Vol 2, Issue 3

ISSN: 2149 – 0996

Field: Accounting, Finance, Auditing Studies

Type: Peer-Reviewed Journal

Publishing Period: Quarterly In Year


Cover Page                    Contents                        Editorial Board


Pavlov KERIMOV
Financial Factors in Ukraine’s Machine-Building Industry Development

Abstract Full Text

Bilgehan TEKİN
Kuyruk Teorisi: Web of Science İndeksinde Yayınlanan Akademik
Makalelerin Bibliyometrik Haritası (Queueing Theory: A Bibliometric
Mapping Of Academic Article Publications In The Web of Science Index)

Abstract Full Text

Ercan TÜRKÜNER
Basel III Düzenlemeleri Çerçevesinde Likidite Riskinin Ölçülmesi ve Modellemesi

(Measurement and Modelling of Liquidity Risk under the Basel III Rules)

Abstract Full Text

Obigbemi Imoleayo FOYEKE, Faboyede Samuel OLUSOLA,

Adeyemo Kingsley ADEREMI
Financial Structure and the Profitability of Manufacturing Companies in Nigeria

Abstract Full Text

Mihriban COŞKUN ARSLAN, Seda ALDEMİR, Mehmet Reşat DAĞ
Girişimci, Muhasebeci Mi Olmalıdır? – Tokat Organize Sanayi Bölgesi
Örneği (Should An Entrepreneur Be An Accountant ? Tokat Organized
Industrial Site Case Study)

Abstract Full Text

Samuel FABOYEDE, Obiamaka NWOBU,

Oladimeji AKANDE, Olufemi OLADIPO
Extensible Business Reporting Language (XBRL): A Tool for Accounting
Education in the 21st Century

Abstract Full Text

Cançağ GÜLMEZ, Mustafa KILLI, Bülent ÖZ
Üniversite Öğrencilerinin Muhasebe Meslek Etiğine Bakış Açılarının
İncelenmesi: OKÜ Öğrencileri Örneği (Investigation of Viewpoints to
Accounting Professional Ethics of University Students: OKU Students Case)

Abstract Full Text

Hilmi KIRLIOĞLU, Fırat ALTINKAYNAK
TFRS Kapsamında Sermayenin Korunabilirliğinin Ekonomik Kâr Analizi ve
Getirilen Öneri Üzerine Bir Uygulama (Economic Profit Analysis Of Capital’s
Preservation On Scope Of IFRS and Recommended Proposition With An Application)

Abstract Full Text

Seçkin GÖNEN, Aykut GÜRYEL
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin TMS 40 Kapsamında Muhasebeleştirilmesi
(Accounting For Investment Properties Within Turkish Accounting Standard 40 Context)

Abstract Full Text

M.Fevzi ESEN
Vakalarla İçeriden Öğrenenler Ticareti Tarihi Ve Düzenlemeleri
(The History of Insider Trading With Cases And Regulations)

Abstract Full Text

Mesut DOĞAN, Feyyaz YILDIZ, Yusuf TOPAL
Yatırım Tercihlerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak Değişmesi:
Türkiye’deki Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
(The Change of Investment Preferences by Demographic Characteristic:
A Survey on Banking Employees in Turkey)

Abstract Full Text

Alpaslan YAŞAR
Zorunlu Bağımsız Denetim Firması ve Sorumlu Ortak Başdenetçi Rotasyonu
Üzerine Uluslararası Tartışmalar: Literatür Değerlendirmesi
(The International Debates on Mandatory Audit Firm Rotation and Mandatory
Audit Partner Rotation: Literature Review)

Abstract Full Text

Hakan ARACI, Filiz YÜKSEL, Deniz İSPİRLİ
Sustainability And Accountability In Turkish Banking Sector

Abstract Full Text

Gencay KARAKAYA, Cengiz SEVİM
TMS-12 Gelir Vergileri Standardına Göre Ertelenmiş Vergi Kavramı
ve Bir Uygulama (The Concept of Deferred Tax According to Accounting
Standard of Income Taxes (TMS-12) and an Aplication)

Abstract Full Text

Mehmet KÖRPİ, Mehmet CİVAN, Ekrem KARA
Hileli Finansal Raporlama Riskini Ortaya Çıkaran Faktörler: BIST’da
Bir Uygulama (Determinants of Fraudulent Financial Reporting Risk:
Evidence from Istanbul Stock Exchange (ISE))

Abstract Full Text

Sylvester ERIABIE, Ben-Caleb EGBIDE
Accounting Information and Share Prices in the Food and Beverage,
and Conglomerate sub-sectors of the Nigerian Stock Exchange

Abstract Full Text

Burcu DİNÇERGÖK
Stock Return Indices and Macroeconomic Factors: Evidence from Borsa Istanbul

Abstract Full Text

Creative Commons License
JAFAS is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Check Also

2022 VOL 8, ISSUE 4

Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies 2022, Vol 8, Issue 4 ISSN: 2149 – …