2016 VOL 2, ISSUE 2


Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies

2016, Vol 2, Issue 2

ISSN: 2149 – 0996

Field: Accounting, Finance, Auditing Studies

Type: Peer-Reviewed Journal

Publishing Period: Quarterly In Year


Cover Page                                Contents                                Editorial Board


Eriabie Sylvester OSARUMWENSE, Adeyemo Kingsley ADEREMI
The Impact of Financial Literacy and Frequency of Meetings of
Members of Audit Committe on Financial Reporting Quality in
Nigerian Quoted Companies

 Abstract  Full Text

Hasan AKYER, Mehmet UTKU, Yusuf KAYA
Determining the Optimum Production Portfolio in

Agricultural Sector: Province of Denizli Case

 Abstract  Full Text

Nevser Mine TÜKENMEZ, Ahmet Galip GENÇYÜREK
Sustainability Indices in Developing Markets: A Study About Borsa İstanbul
Sustainability Index (Gelişmekte Olan Piyasalarda Sürdürülebilirlik Endeksleri :
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi)

 Abstract  Full Text

Nilgün KUTAY, Fatma TEKTÜFEKÇİ
A New Era for Sustainable Development: A Comparison for Sustainability Indices

 Abstract  Full Text

Ahmet Selçuk DİZKIRICI, Bayram TOPAL, Hatem YAGHI
Analyzing The Relationship Between Profitability and Traditional Ratios:
Major Airline Companies Sample (Karlılık ve Geleneksel Oranlar Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi: Büyük Havayolu Şirketleri Örneği)

 Abstract  Full Text

Nida TÜREGÜN, Can Tansel KAYA
Revisiting the Association between Corporate Governance and Earnings
Management (Kurumsal Yönetim ile Kar Yönetimi Arasındaki İlişkinin
Yeniden Değerlendirilmesi)

 Abstract  Full Text

Ahmet ÖZCAN
Firm Characteristics and Accounting Fraud: A Multivariate Approach
(Firma Karakteristikleri ve Muhasebe Hilesi: Çok Değişkenli Yaklaşım)

 Abstract  Full Text

Alper ERSERİM
Framework for Management Accounting Research: A Bibliographic Study

 Abstract  Full Text

Caner ATIŞ, Gizem ÇOPUR VARDAR
Muhasebe Standartları Açısından Eşit Geri Ödemeli Banka

Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi (Accounting for Fixed

Repayment Bank Loans in Accordance with Accounting Standards)

 Abstract  Full Text

Birol YILDIZ
İflasın Ertelenmesi ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmada Muhasebe
Meslek Mensubunun Rolü (Role of Certified Public Accountant in Postponement
of Bankruptcy and Restructuring by Conciliation)

 Abstract  Full Text

Sedat DURMUŞKAYA
Hava Sıcaklıkları ile Borsa Gıda ve İçecek Endeksleri Arasındaki İlişki: BİST
Gıda ve İçecek Endeksi Uygulaması (The Relationship Between Weather Condition
Reports and Stock Food and Beverage Indices: An Application for the Food and
Beverage Index of Istanbul Stock Exchange)

 Abstract  Full Text

Hakan TUNAHAN, Sinan ESEN, Davut TAKIL
Havayolu Şirketlerinin Finansal Risk Düzeylerinin Bulanık Mantık Yöntemi

İle Karşılaştırmalı Analizi (The Comparative Analysis of Financial Risk

Level of Airlines Companies by Using Fuzzy Logic Method)

 Abstract  Full Text

Cemal ELİTAŞ, A. Engin ERGÜDEN
Vergi Usul Kanunundan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına
Doğru: Finansal Tabloların Yolculuğu (Form The Turkish Tax Procedure
Law to IFRS’s: Journey of Financial Statements)

 Abstract  Full Text

Creative Commons License
JAFAS is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Check Also

2022 VOL 8, ISSUE 4

Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies 2022, Vol 8, Issue 4 ISSN: 2149 – …